Δίκτυο πωλήσεων

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα πολύ καλά οργανωμένο και αξιόπιστο δίκτυο πωλήσεων καλύπτοντας περιοχές όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πελοπόνησσος, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, την Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Στερεά, την Θράκη και την Μακεδονία με άλλα λόγια σε ολόκληρη την Ελλάδα, και σε κάποιες περιοχές στο εξωτερικό.

Τα κουφώματα μεταφέρονται με μέσα της εταιρείας, συσκευασμένα και παραδίδονται στην έδρα σας.

Απο οποιαδήποτε περιοχή και αν είστε επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα σας παραπέμψουμε στον πλησιέστερο συνεργάτη μας.