Ευκαιρίες Καριέρας

Η Alvek Ηλιάδης Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες στον κατασκευαστικό κλάδο των κουφωμάτων θεωρεί τον ανθρώπινο παράγοντα ως ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας της. Στην Alvek έχουμε δημιουργήσει ένα άριστο οργανωτικό και εργασιακό περιβάλλον, με έμφαση στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, και το ομαδικό πνεύμα. Παράλληλα, εφαρμόζουμε την πολιτική της μη διάκρισης και των ίσων ευκαιριών, σεβόμενοι το δικαίωμα πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην εργασία.

Ζητάμε ανθρώπους που:

  • Έχουν ενθουσιασμό για τη δουλειά τους
  • Μπορούν να υποκινούν τους εαυτούς τους αλλά και τους συνεργάτες τους
  • Μπορούν να εργαστούν παραγωγικά μέσα σε μια ομάδα
  • Προσαρμόζονται εύκολα σε ένα δυναμικό περιβάλλον
  • Έχουν θέληση για μάθηση και εξέλιξη
  • Αντιδρούν θετικά σε συνθήκες πίεσης και ανταποκρίνονται με επιτυχία σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alvek.gr ή στο fax: 2541093336.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και κρατούνται στο αρχείο της εταιρείας μας.

Έχουν ενθουσιασμό για τη δουλειά τους
Μπορούν να υποκινούν τους εαυτούς τους αλλά και τους συνεργάτες τους
Μπορούν να εργαστούν παραγωγικά μέσα σε μια ομάδα
Προσαρμόζονται εύκολα σε ένα δυναμικό περιβάλλον
Έχουν θέληση για μάθηση και εξέλιξη
Αντιδρούν θετικά σε συνθήκες πίεσης και ανταποκρίνονται με επιτυχία σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alvek.gr ή στο fax: 2541093336.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και κρατούνται στο αρχείο της εταιρείας μας.