Νέα – Ανακοινώσεις

Ενεργειακές κατηγορίες κτιρίων

Μετρήσεις έχουν δείξει ότι τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης. Ασφαλώς, ο κτιριακός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαικής στρατηγικής για την εξοικονόμιση ενέργεια και την μείωση τω εκπομπών. Οι μεγαλύτερες προσδοκίες εστιάζονται στην βελτίωση της θερμομόνωσης του κελύφους των κτιρίων, χωρίς βεβαίως να παραβλέπεται η συμμετοχή στην εξοικονόμιση ενέργειας και των υπόλοιπων τομέων ( αλλαγή λεβήτων, μείωση καύσης ορυκτώνκαυσίμων κλπ)

Η ενεργειακή πολιτική στον κτιριακό τοµέα, ακολουθεί µια τριπλή προσέγγιση.

1. Στην ανάγκη αναβάθµισης των υπαρχόντων κτιρίων, ώστε να µειωθεί η ενέργεια που καταναλώνουν, δεδοµένου ότι τα παλαιότερα κτίρια έχουν κατά κανόνα µειωµένη ενεργειακή απόδοση έναντι των νεώτερων.

2. Στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα νεοαναγειρόµενα κτίρια θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε υψηλότερα θερµικά standards, καθ’ όσον η ενσωµάτωση της ενεργειακής απόδοσης στον σχεδιασµό και την κατασκευή ενός κτιρίου, είναι φθηνότερη από την µετατροπή και ανακατασκευή.

3. Στην ανάγκη προσαρµογής των ενοίκων και αλλαγής της συµπεριφοράς τους προς την κατεύθυνση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και του περιορισµού των ενεργειοβόρων λειτουργιών µε δεδοµένο ότι η συνολική ανάλωση ενέργειας στα κτίρια, επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τους ενοίκους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τους ενεργειακούς υαλοπίνακες μπορείτε να βρείτε εδω..

CATEGORIES Άρθρα

COMMENTS