Δείτε ΕΔΩ τα προϊόντα EXALCO ECONOMY

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» θα ενεργοποιηθεί εκ νέου με την παρακάτω σειρά:

 • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα: Δευτέρα, 19 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
 • Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη: Δευτέρα, 26 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
 • Αττική και Νότιο Αιγαίο: Δευτέρα, 2 Απριλίου, 8:00 π.μ.

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Χρησιμοποιείται ως κατοικία.
 • Φέρει οικοδομική άδεια.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 • Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1).

Πίνακας 1

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 >10.000 έως 15.000 >20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
3 >15.000 έως 20.000 >25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 >20.000 έως 25.000 >30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 >25.000 έως 30.000 >35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 >30.000 έως 35.000 >40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7 >35.000 έως 40.000 >45.000 έως 50.000 0% 0% 0%

Στην 7η κατηγορία χορηγείται μόνο η επιδότηση επιτοκίου. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου.

Ανώτατος επιλέξιμος προυπολογισμός – Μορφή και ποσοστά ενίσχυσης;

Ο επιλέξιμος προυπολογισμός ανά ωφελούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250€ / m2 ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας όπως προκύπτει από το ΠΕΑ, με μέγιστο τις 25.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Επιπλέον καλύψεις από το πρόγραμμα σε ποσοστό 100% είναι :

 • Το κόστος για την διενέργεια και των 2 επιθεωρήσεων.
 • Η αμοιβή του συμβούλου έργου.
 • Τυχόν μελέτες απαιτούμενες για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων ( π.χ. έλεγχο στατικής επάρκειας, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή μελέτη εγκατάστασης Φ.Α κλπ)

Οι παρεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με ίδια κεφάλαια είτε με σύναψη δανείου με 100% επιδότηση επιτοκίου, 4/5/6ετούς διάρκειας, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής 70% του αιτούμενου δανείου.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης με συμβατικά καύσιμα.
 • Αναβάθμιση συστημάτων με εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή / και ΣΗΘΥΑ.

Τα ανώτατα όρια των επιλέξιμων δαπανών ανά ειδικότερη παρέμβαση (υποκατηγορία παρέμβασης) καθορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.
Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα:

 1. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου στην πλατφόρμα της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr (όταν θα ανακοινωθεί η έναρξη υποβολής αιτήσεων). Η υποβολή της αίτησης γίνεται με την χρήση κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου.
 2. Καταχώρηση στοιχείων του Α’ ΠΕΑ , τις παρεμβάσεις που έχουν επιλεγεί, το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που αναμένεται να επιτευχθεί.
 3. Γίνεται έλεγχος της αίτησης και χαρακτηρισμός της ως «καταρχήν επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη-απορρίπτεται».
 4. Πραγματοποιείται υλοποίηση των παρεμβάσεων και έκδοση του Β’ ΠΕΑ το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί και αυτό στο σύστημα.
 5. Προσκόμιση δικαιολογητικών και εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Αναλυτικές πληροφορίες καθορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στη γραμμή εξυπηρέτησης «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ»: 210 3000 877 (ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00).

Συμπληρώστε την αίτησή σας ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

Κατεβάστε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για συμπληρώσετε εύκολα την αίτησή σας.

Βρείτε ΕΔΩ τον ενεργειακό επιθεωρητή της περιοχής σας.

Πηγή: www.exalco.gr