Βάσει των ισχυόντων κανόνων, που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την 1η Ιανουαρίου 2021

όλα τα νέα κτίρια στην ΕΕ θα πρέπει να καταναλώνουν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές να έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε χθες την τελική του έγκριση σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η σημερινή ψηφοφορία σηματοδοτεί την περάτωση της πρώτης από τις 8 νομοθετικές προτάσεις, μέρος της δέσμης « Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους» που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016.

Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν αξιοποιούν το τεράστιο δυναμικό αύξησης της αποτελεσματικότητας στον κατασκευαστικό τομέα, τον μεγαλύτερο μεμονωμένο καταναλωτή ενέργειας στην Ευρώπη. Περιλαμβάνουν μέτρα που θα επιταχύνουν το ρυθμό ανακαίνισης κτιρίων προς ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα και θα ενισχύσουν την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων, καθιστώντας τα πιο έξυπνα.

Ο κ. Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε: «Με την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των κτιρίων μας στην Ευρώπη σε «έξυπνα» επιτυγχάνουμε πολλαπλούς στόχους: χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας, καλύτερη υγεία, προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των εκπομπών στην ΕΕ, δεδομένου ότι πάνω από το ένα τρίτο από αυτές παράγονται από κτίρια. »

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια Miguel Arias Cañete πρόσθεσε: «Αυτή είναι η πρώτη τελική συμφωνία της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους, ένα μήνυμα ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και θα εκπληρώσουμε την αρχική δέσμευσή μας. Η φιλόδοξη δέσμευσή μας για καθαρή ενέργεια στην Ευρώπη και η συμφωνία των Παρισίων θα γίνει πραγματικότητα με νόμους όπως αυτός που ψηφίστηκε σήμερα: η αναθεωρημένη οδηγία για τα κτίρια θα συμβάλει στη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας, θα εξοικονομήσει χρήματα για τους καταναλωτές και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων. Επίσης, θα καταπολεμήσει την ενεργειακή φτώχεια με τη μείωση των ενεργειακών λογαριασμών των παλαιότερων κτιρίων που θα ανακαινιστούν. Καλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν να ολοκληρώσουν και τις υπόλοιπες προτάσεις της δέσμης μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους. »

Κύρια επιτεύγματα της νέας οδηγίας:

  • Δημιουργεί μια σαφή πορεία προς ένα κτίριο χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην ΕΕ μέχρι το 2050, το οποίο στηρίζεται σε εθνικούς χάρτες πορείας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κτίρια.
  • Ενθαρρύνει τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας και των έξυπνων τεχνολογιών για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των κτιρίων, για παράδειγμα με την εισαγωγή συστημάτων αυτοματοποίησης και ελέγχου.
  • Υποστηρίζει την ανάπτυξη της υποδομής για την ηλεκτρονική κινητικότητα σε όλα τα κτίρια (αν και σε μικρότερο βαθμό από ό, τι στην πρόταση της Επιτροπής).
  • Εισάγει έναν «έξυπνο δείκτη ετοιμότητας» ο οποίος θα μετρά την ικανότητα των κτηρίων να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα για να προσαρμόζονται στις ανάγκες του καταναλωτή, να βελτιστοποιούν τη λειτουργία τους και να αλληλεπιδρούν με το δίκτυο.
  • Ενσωματώνει και ουσιαστικά ενισχύει τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης κτιρίων
  • Επιχορηγεί τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση και τις επενδύσεις.
  • Βοηθά στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και στη μείωση του λογαριασμού για την κατανάλωση ενέργειας μέσω της ανακαίνισης παλαιότερων κτιρίων

Πηγή: www.alunet.gr