1981: Ίδρυση επιχείρησης με αντικείμενο την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου.

1990: Μεταφορά επιχείρησης σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.

1996: Αγορά καινούριων μέσων μεταφοράς (φορτηγά).

1997: Ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 1000 τμ στις σημερινές εγκαταστάσεις. Επένδυση πρόσθετου μηχανολογικού εξοπλισμού.

2000: Απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001.

2002: Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά 4000 τμ. Αγορά και εγκατάσταση πολυμηχανήματος κέντρου κοπής & κατεργασιών – αυτόματο CNC.Αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την κατασκευή ρολών και πρόσθετου εξοπλισμού για την κατασκευή κουφωμάτων (αυτόματα πριόνια, παντογράφοι, πρέσες, πάγκοι μονταρίσματος, αυτόματοι πάγκοι μηχανισμών και άλλα συναφή).Δημιουργία ουσιαστικής καθετοποιημένης γραμμής παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου.

2003: Σχεδιασμός και παραγωγή μητρών και καλούπια συστημάτων αλουμινίου Alvek 5500 και Alvek 5000. Απόκτηση νέων μέσων μεταφοράς (μεγάλων φορτηγών).

2004: Στροφή της στρατηγικής marketing, εστιάζοντας στη χονδρική πώληση, παρέχοντας έτοιμο κούφωμα σε επαγγελματίες, αναπτύσσοντας παράλληλα δίκτυο franchise.

2006: Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά 4000 τμ. Αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την κατασκευή συνθετικών κουφωμάτων pvc (πολυμηχάνημα κέντρου κοπής & κατεργασιών – αυτόματο CNC, αυτόματη 4κέφαλη κολλητική μηχανή, αυτόματη CNC καθαριστική μηχανή, αυτόματους πάγκους μηχανισμών, πάγκους μονταρίσματος και άλλα απαραίτητα μηχανήματα, αξεσουάρ, εργαλεία). Δημιουργία ισορροπημένης καθετοποιημένης γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων (pvc). Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την κατασκευή υαλοπινάκων (πλυντήριο τζαμιών, αυτόματος πάγκος κοπής τζαμιών, μηχάνημα συγκόλλησης τζαμιών).

2007: Αγορά μηχανήματος συσκευασίας των κουφωμάτων. Αγορά πρόσθετων μέσων μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και ενός φορτηγού - γερανού.

2008: Ανακαίνιση του showroom του εργοστασίου (1000τμ) και τοποθέτηση νέων προϊόντων.Ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας.

2010: Ανακαίνιση και αντικατάσταση όλου του εξοπλισμού των γραφείων της διοίκησης.

2012: Απόκτηση της σήμανσης CE.

2015: Αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, δημιουργώντας 2η καθετοποιημένη γραμμή παραγωγής κουφωμάτων pvc (διπλό αυτόματο πριόνι κοπής προφίλ, αυτόματη δικέφαλη κολλητική μηχανή, αυτόματη CNC καθαριστική μηχανή, και αυτόματους πάγκους μηχανισμών και μονταρίσματος).

2018: Αναβάθμιση επικοινωνιακής πολιτικής.